Vi har besluttet at nedlægge vor egen hjemmeside og gå over på Odder Golfklubs hjemmeside.
Så denne side bliver ikke mere opdateret.
Derfor - hvis du vil følge med - skal du gå til https://ladies.oddergolf.dk

Sponsorer som støtter Ladies Section Odder

Velkommen til nye som gamle medlemmer

Ladies Section er en klub i klubben, der hver tirsdag spiller sammen på kryds og tværs i både fristarter, gunstarter og venskabsturneringer.

I 2016 var vi 65 + 8 gæster i alle aldre og med blandet handicap – men vi kan sagtens være mange flere.

Hvis du er et nyt medlem, kan du få tilknyttet en mentor i en opstartsperiode. Mentoren vil vejlede dig, så du hurtigt kommer ind i de regler vi er omfattet af. Så bare henvend dig til én fra bestyrelsen.

Vi starter tirsdag 4. april kl. 16.30 med en 9-huls gunstart og fællesspisning (spisning for egen regning). Det eneste du skal gøre, er at møde op i god tid for at blive meldt ind og blive sat på et hul. Der er ingen forhåndstilmelding til denne dag.

Programmet for 2017 kan ses her Ladies Sections program for sæson 2017 og kan downloades her som pdf.

God etik i LS

Bestyrelsen opfordrer til at du ikke laver faste aftaler, men spiller efter nedenstående:

  • Bestyrelsen opfordrer alle de »gamle« medlemmer til at indsluse nye medlemmer.
  • Du opfordres til at søge nye græsgange i ny og næ. Alt dette for at møde nye som gamle spillere i LS.
  • 18 huller skal spilles på under 4 timer.
  • God etik er at lukke igennem, hvis man bliver indhentet og der er ledigt hul frem til næste bold.
  • På banen udfyldes scorekortet først når 1. spiller slår ud på efterfølgende hul. Dette gøres for at skabe et bedre flow på banen.
  • Scorekort til turneringer og månedsafslutning afleveres umiddelbart efter runden – altså før omklædning, pakning af bil o.lign.
  • Du bedes gøre en stor indsats for at alle føler sig godt tilpas i Ladies Section Odder.
Sponsorer som støtter Ladies Section Odder

Medlemsbetingelser

Alle kvindelige spillere over 18 år som er medlem af Odder Golfklub, kan efter opnået handicap index 45, blive medlem af Ladies Section.

Kontingent

Årskontingent for 2017 er kr. 400,-.
Betaling af kontingentet kan ske på konto nr. 7250 10 89 568
– husk at skrive navn og medlemsnummer – eller direkte til kassereren på første spilledag i april.

Gæstespillere

betaler kr. 50,- pr. gang.
Beløbet afleveres i »Fuglekassen« sammen med korrekt udfyldt scorekort, hvorpå der noteres gæstespiller.